7-Zip 9.20

7-Zip 9.20

  przez -
  0 352
  menedżer plików, pliki, katalogi, foldery
  Wydano stabilną wersję 7-zip – programu do kompresji danych rozpowszechnianego na zasadach licencji GNU GPL. Program obok znanych formatów archiwizacji (ZIP, CAB, RAR, ARJ, gzip, Bzip2, tar, cpio, RPM i Deb) obsługuje również swój własny format 7z, który charakteryzuje się wyjątkowo dużym stopniem kompresji. Potrafi tworzyć samorozpakowujące się archiwum (SFX) dla formatu 7z. Dostępny jest na systemy Linux, Unix, Windows i BeOS.

  Jakie zaszły zmiany:

  • Konsolowa wersja nie pokazuje teraz wprowadzonego hasła
  • Możliwość rozpakowywania obrazów systemów plików SquashFS i CramFS
  • Możliwość rozpakowywania archiwów TAR i  ISO, które posiadają nieprawidłowe nagłówki
  • Nowy mały moduł SFX dla instalatorów (w pakiecie Extra)
  • Naprawiono problem fragmentacji dysku dla archiwów ZIP, utworzonych przez 7-Zip
  • Obsługa plików większych niż 8 GB w archiwum TAR
  • Poprawiono wsparcie NSIS
  • Nowe lokalizacje: Hindi, Gujarati, Sanskrit, Tatar, Uyghur, Kazakh
  • Poprawiono wsparcie WIM
  • Program przechowuje timestamps pliku NTFS dla archiwów ZIP.
  • Nowa dodatkowa  pozycja w menu kontekstowym: “Otwórz archiwum>” pozwala wybrać typ archiwum dla kilku plików
  • Ulepszono stopień kompresji ZIP / PPMd w trybie Ultra i Maksymalnym.
  • Naprawiono błąd, który powodował, iż kodek LZMA2 nie działał dobrze, jeśli używano więcej niż 10 wątków (lub więcej niż 20 wątków w niektórych trybach).
  • Obsługa kompresji PPMd w archiwach ZIP.
  • Optymalizacja prędkości w kodeku PPMd.
  • Usprawniono wsparcie dla archiwów w plikach instalacyjnych
  • Naprawiono błąd, który powodował, iż program tworzył błędne archiwum ZIP, jeśli zostało wybrane szyfrowanie ZipCrypto.
  • Możliwość rozpakowywania obrazów dysków Apple Partition Map (APM).
  • Optymalizacja prędkości kodu dla procesorów Intela 32nm z AES.
  • Optymalizacji prędkości kodu CRC w obliczeniach dla procesorów Intel Atom.
  • Możliwość zdefiniowania programu Diff w opcjach (7-Zip File Manager).
  • Częściowe parsowanie zasobów EXE, SWF i FLV
  • Program umożliwia stałą aktualizację archiwów .7z
  • Obsługa kompresji LZMA2.
  • Obsługa archiwów XZ.
  • Możliwość rozpakowywania archiwów NTFS, FAT, VHD, MBR, MSLZ, GZIP, BZIP2, LZMA, XZ i archiwów TAR z stdin.
  • Program potrafi otwierać / kopiowanie / kompresować obrazów dysków (jak \ \ \ c:.) z katalogu \ \ .\
  • Menadżer plików nie używa plików tymczasowych w celu otwarcia zagnieżdżonych archiwów przechowywanych bez kompresji
  • Nowy przełącznik -scrc pozwalający obliczać pełne CRC-32 podczas rozpakowywania / testowania.
  • Nowy przełącznik -scc{WIN|DOS|UTF-8}, pozwalający określić zestaw znaków dla wejścia/wyjścia konsoli (domyślnie = DOS)