AArch64 – 64 bitowe wsparcie architektury ARM pod Linuksem

AArch64 – 64 bitowe wsparcie architektury ARM pod Linuksem

przez -
11 1816
Architektura ARM

Catalin Marinas udostępnił 36 łatek dla jądra Linux, które zapewniają wsparcie dla 64 bitowej architektury ARMAArch64. Zostanie ono zapewnione przez zestaw instrukcji ARMv8, która została ogłoszona na jesieni 2011 roku i będzie użyta po raz pierwszy w procesorach w 2014 roku. Wsparcie AArch64 otrzyma swój własny katalog arch/aarch64/ w źródłach jądra, co uczyni go osobną gałęzią w stosunku do 32 bitowej architektury AArch32 arch/arm. Podobnie wyglądało wprowadzenie 64 bitowej architektury dla procesorów x86, gdzie obie ścieżki zostały potem złączone, w celu uproszczenia zarządzania i rozwoju. Trwały również dyskusje na nazwą ARM64, jednakże podjęto ostatecznie decyzję o zachowaniu obecnej formy.

AArch64 potrafi wykonywać 32 bitowy kod przestrzeni użytkownika w 4kB plikach stronicowania, o ile owy kod używa ARM EABI. Jednocześnie architektura wymaga zmiany trybu (exception entry/exit), ze względu na brak wewnętrzne współpracy między kodem AArch32 i AArch64.

11 Komentarze

Odpowiedz