Apache 1.3.42

Apache 1.3.42

przez -
0 507
Apache

Zgodnie z zapowiedziami, Apache Software Foundation wydało ostatnią wersję serwera Apache 1.3.42. Najnowsza wersja zawiera jedynie poprawki dla modułu mod_proxy oraz logresolve. Seria Apache 1.3 została zapoczątkowana w roku 1998, stąd fundacja zaleca szybką migrację na produkty z serii Apache 2.2, która obsługuje między innymi wielowątkowość.