Apache Flex – top-level project w Apache Foundation

Apache Flex – top-level project w Apache Foundation

przez -
12 864
Apache

Apache Software Foundation ogłosiła, że projekt Apache Flex staje się top-level project. Flex to framework webowy do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application, który w grudniu 2011 roku został przekazany przez Adobe pod skrzydła Fundacji Apache, gdzie do dzisiaj był w fazie inkubatora.

Apache Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie) oraz ActionScript (język programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAP – usługi sieciowe czy AMF – RTMP.