APM 3.3

APM 3.3

    przez -
    1 438
    NeteXt'73
    Projekt NeteXt’73 ogłosił wydanie APM 3.3, zestawu skryptów do optymalnego sposobu zarządzania energią, zasobami sprzętowymi oraz balansowania wydajnością i responsywnością systemu. Skrypty Advanced Power Management korzystają z już istniejącej infrastruktury pm-utils. Dokonano zmian w sekcji zarządzania zasilaniem/energooszczędnością układów WiFi, Bluetooth i innych. Dzięki temu udało się zejść przy niektórych ustawieniach do poziomu 1.43 W poboru zasilania z baterii.