aria2 1.10.5

aria2 1.10.5

  przez -
  0 308
  Konsola katalog
  Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

  To wydanie naprawia błąd związany z włączoną alokacją plików w HTTP, nawet gdy nie jest zdefiniowane if –file-allocation=none.

  Poniżej pełna lista zmian:

  • Don’t reuse socket which is readable because we assume that if socket is readable it means peer shutdowns connection and the socket will receive EOF. Added default timeout value to DownloadEngine::poolSocket().
  • Fixed the bug that file allocation is enabled in HTTP even if –file-allocation=none is specified.

  Podobne artykuły

  Konsola katalog

  przez -
  1 414
  Konsola katalog

  przez -
  0 381
  Konsola

  przez -
  3 379