aria2 1.10.6

aria2 1.10.6

  przez -
  0 300
  Konsola katalog
  Wydana została kolejna wersja aria2. Jest to wieloprotokołowy i wieloźródłowy, przeznaczony na kilka platform program do pobierania plików z internetu za pomocą linii poleceń. Wspiera sieci BiiTorrent i Metalink, oraz HTTP/HTTPS, FTP. Posiada szereg funkcji, jak wznawianie połączeń, wsparcie dla sieci Bittorent i Metalink, dzielenie plików, pobieranie pliku z jednego lub więcej serwerów (dla BitTorrent i FTP/HTTP), pobieranie wielu plików jednocześnie, automatyczne naprawianie/odzyskiwanie (tylko przy pobieraniach BitTorrent i Metalink), a także wiele innych.

  Co zmieniono:

  • Naprawiono błąd, który powodował niemożność pobierania plików większych, niż 4 GB na systemach 32 bitowych
  • Naprawiono niepoprawne użycie vsnprintf w StringFormat, który jest używany do formatowania znaków w wiadomościach zawierających wyjątki
  • Naprawiono błądy, przy którym nie można było zapisać pliku dht.dat

  Podobne artykuły

  Konsola katalog

  przez -
  1 413
  Konsola katalog

  przez -
  0 380
  Konsola

  przez -
  3 378