Astaro Security Gateway 8.3 Beta

Astaro Security Gateway 8.3 Beta

  przez -
  0 265
  Astaro
  Angelo Comazzetto ogłosił wydanie Astaro Security Gateway 8.3 Beta, dystrybucji Linuksa na zapory i bramy sieciowe. Pierwsza beta dodaje BGP Routing, Amazon Machine Images (w celu uruchomienia ASG w Amazon Elastic Computing Cloud), wtyczkę Amazon Virtual Private Cloud (VPC), wsparcie dla produktów Wireless AP50, oraz możliwość stworzenia VPN site-to-site pomiędzy instalacjami ASG, używając technologii RED tunnel.

  Podobne artykuły

  Sophos UTM

  przez -
  3 585
  Astaro

  przez -
  0 323
  Astaro

  przez -
  4 287