Banshee 1.9.3

Banshee 1.9.3

przez -
0 285
Muzyka

Pojawiła się kolejna wersja rozwojowa Banshee 1.9.3, której finalne wydanie wersji 2.0 przewidziane jest na 6 kwietnia 2011 roku. Jest to odtwarzacz multimedialny napisany w Mono i sponsorowany przez Novell. Do odtwarzania muzyki wykorzystuje bibliotekę GStreamer i jako jeden z nielicznych odtwarzaczy na platformę linuksową posiada wsparcie dla Apple iPod, Creative Zen oraz innych mobilnych odtwarzaczy. Dzięki systemowi wtyczek, doczekał się również wsparcia dla podcasting, dzielenia się muzyką przez DAAP czy radia internetowego.

Zmiany, jak zaszły od 1.9.2:

  • Wiele poprawek i usprawnień dla wersji Windows
  • MPRIS: Zaimplementowano ostatnio dodany sygnał Zmieniono listę odtwarzania (PlaylistChanged)
  • Menu dźwięku: Zaimplementowano nowy proces rejestracji
  • Daap: Trzymaj listę ostatnio używanych zdalnych serwerów
  • Dodano wsteczny licznik dla najwyższych poziomem bibliotek (back counts for top level libraries)

Z błędów poprawiono AmazonMp3.Store, listę odtwarzania, kontrolera biblioteki utworów muzycznych oraz NowPlaying, PlayQueue.

Więcej przeczytamy na banshee.fm.