Blender 2.57

Blender 2.57

przez -
2 667
Blender

Wydano stabilną wersję Blender 2.57. Jest to program do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych o niekonwencjonalnym interfejsie użytkownika. Umożliwia także tworzenie prezentacji interaktywnych (np. gier) na własnym silniku graficznym (istnieje osobny program pozwalający uruchamiać takie prezentacje).

Stworzenie stabilnego wydania zajęło programistom pracującym nad Blenderem 4 lata, z czego przez ostatnie kilka miesięcy prace skupiały się na poprawianiu błędów. Warto zaznaczyć, iż od tego wydania rozpoczynają się pracę nad kolejną generacją Blendera.

Najważniejszą zmianą w tej wersji jest całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika, z możliwością skonfigurowania gestów myszy i mapowaniem klawiszy. Zaimplementowano także nową metodę modyfikacji interfejsu z użyciem skryptów w Pythonie.

Wszystkie dane w plikach .blend są obsługiwane przez nowe API, co pozwala na korzystanie z rozbudowanych menu kontekstowych czy fizycznych jednostek miary. Pojawiła się również 64 bitowa wersja dla Windows, Linux i Mac OS X. Przyspieszono pracę z narzędziem do rzeźbienia (sculpt mode), a siatka z wieloma rozdzielczościami (Multiresolution meshes), malowanie pędzlami oraz narzędzia do edycji animacji zostały przepisane od nowa. Wprowadzono narzędzie Slodify Modifier, za pomocą którego nadamy siatkom odpowiednią grubość, nie niszcząc ich.

Po więcej informacji odsyłamy na Blender.org.