Blender 2.63

Blender 2.63

przez -
4 558
Blender

Blender Foundation i deweloperzy ogłosili wydanie Blender 2.63. Jest to aplikacja do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych o niekonwencjonalnym interfejsie użytkownika. Umożliwia także tworzenie prezentacji interaktywnych (np. gier) na własnym silniku graficznym (istnieje osobny program pozwalający uruchamiać takie prezentacje).

Dodano pełne wsparcie dla figur wielobocznych, znanych jako N-gons. BMesh (to przepisany sposób przechowywania danych w pamięci) dodaje przepisane od nowa narzędzia, takie jak Dissolve, Inset, Bevel i inne. Narzędzia Knife, Subdivide i Rip zostały zaktualizowane, w celu ulepszenia obsługi wielokątów. Modelowanie w Blenderze stało się bardziej elastyczne, dzięki użyciu N-gons. Dla siatek 3D aktualnie są wspierane face o dowolnej ilości kątów, ze względu na przechowywanie danych w blenderze i to, że face to była struktura, która przyjmowała 3 lub 4 wierzchołki (tak jak większość formatów plików 3D).

Renderer Cycles otrzymał wsparcie dla kamer panoramicznych i sferycznych map środowiskowych. Edytor filmów wspiera klipy w sekwencerze, a wersja na Linuksa otrzymała obsługę przeciągnij i upuść, podczas pracy z zewnętrznymi aplikacjami. Poprawiono ponad 150 błędów.