Blender 2.65

Blender 2.65

  przez -
  1 596
  Blender
  Po dwóch miesiącach prac, ogłoszono wydanie wolnego edytora graficznego 3D – Blender 2.65. Aplikacja potrafi modelować, renderować obrazy i animacje trójwymiarowe. Posiada niekonwencjonalny interfejs użytkownika, a także umożliwia tworzenie prezentacji interaktywnych (np. gier) na własnym silniku graficznym. Tym razem skupiono się na m.in. niedociągnięciach Cycles, modyfikatorach, efektach cząsteczkowych i edycji siatki.

  Najważniejsze zmiany:

  • Cząsteczki:
   • Adaptive Domain efektów cząsteczkowych – cząsteczki zachowują się już prawidłowo, gdy któraś z “przeszkód” jest animowana
   • Kolorowanie dymu i mieszanie barw cząsteczek
   • Force fields – kinetyka cząsteczek, cząsteczki mają pęd i mogą wpływać na pozostałe cząsteczki lub obiekty
   • Domain jest teraz bardziej “swobony”
  • Cycles:
   • OSL – Open Shading Language – język do “niskopoziomowego” pisania materiałów, może znacznie przyspieszyć rendering skomplikowanych scen poprzez uproszczenie drzewa materiału do jednej funkcji, powstała strona języka cieniowania: http://www.openshading.com/
   • Motion Blur – renderer w końcu doczekał się implementacji rozmycia ruchu nieopartego o renderowanie wielu podklatek osobno (nadal nie działa rozmywanie przekształcających się siatek)
   • Obsługa Normal Map – dawniej obsługiwane były jedynie displace mapy, również każdy materiał BSDF (źródło materiału) posiada wejście na własną mapę normalnych (nie trzeba więc temu samemu procesowi poddawać mapy normalnej co koloru)
   • Nowe Node’y: Ambient Occlusion,
   • Materiały: Anisotropic BSDF, Refraction BSDF (sama refrakcja materiału Glass)
  • Bevel – poprawiono błąd niepoprawnego zniekształcenia w niektórych sytuacjach, można zwiększyć ilość segmentów, którymi ma ściąć krawędzie
  • Symetryzacja – Utworzenie symetrycznej siatki na podstawie dowolnie ułożonej powierzchni (plane’a) jako oś symetrii
  • Modyfikatory:
   • Laplacian Smooth Modifier – Wygładzanie siatki (kształtu, bez zmiany jej rozdzielczości), usuwanie szumów z powierzchni
   • Decimate Modifer – Usprawniony stary modyfikator zmniejszający rozdzielczość siatki bez znacznej utraty kształtu dla szybszego rysowania, tym razem nie traci koordynatów UV i kolorów wierzchołków, posiada 3 różne tryby upraszczania (upraszczanie, “Un-Subdivide” i spłaszczanie powierzchni)
   • Triangulate Modifier – modyfikator zapewniający taką samą strukturę powierzchni (trójkątów) podczas bake’owania bumpmap
  • Pozostałe:
   • Możliwość włączenia antialiasingu w viewporcie
   • Usprawnione tworzenie animacji i praca z klatkami kluczowymi