Blender 2.65

Blender 2.65

przez -
1 771
Blender

Po dwóch miesiącach prac, ogłoszono wydanie wolnego edytora graficznego 3D – Blender 2.65. Aplikacja potrafi modelować, renderować obrazy i animacje trójwymiarowe. Posiada niekonwencjonalny interfejs użytkownika, a także umożliwia tworzenie prezentacji interaktywnych (np. gier) na własnym silniku graficznym. Tym razem skupiono się na m.in. niedociągnięciach Cycles, modyfikatorach, efektach cząsteczkowych i edycji siatki.

Najważniejsze zmiany:

 • Cząsteczki:
  • Adaptive Domain efektów cząsteczkowych – cząsteczki zachowują się już prawidłowo, gdy któraś z “przeszkód” jest animowana
  • Kolorowanie dymu i mieszanie barw cząsteczek
  • Force fields – kinetyka cząsteczek, cząsteczki mają pęd i mogą wpływać na pozostałe cząsteczki lub obiekty
  • Domain jest teraz bardziej “swobony”
 • Cycles:
  • OSL – Open Shading Language – język do “niskopoziomowego” pisania materiałów, może znacznie przyspieszyć rendering skomplikowanych scen poprzez uproszczenie drzewa materiału do jednej funkcji, powstała strona języka cieniowania: http://www.openshading.com/
  • Motion Blur – renderer w końcu doczekał się implementacji rozmycia ruchu nieopartego o renderowanie wielu podklatek osobno (nadal nie działa rozmywanie przekształcających się siatek)
  • Obsługa Normal Map – dawniej obsługiwane były jedynie displace mapy, również każdy materiał BSDF (źródło materiału) posiada wejście na własną mapę normalnych (nie trzeba więc temu samemu procesowi poddawać mapy normalnej co koloru)
  • Nowe Node’y: Ambient Occlusion,
  • Materiały: Anisotropic BSDF, Refraction BSDF (sama refrakcja materiału Glass)
 • Bevel – poprawiono błąd niepoprawnego zniekształcenia w niektórych sytuacjach, można zwiększyć ilość segmentów, którymi ma ściąć krawędzie
 • Symetryzacja – Utworzenie symetrycznej siatki na podstawie dowolnie ułożonej powierzchni (plane’a) jako oś symetrii
 • Modyfikatory:
  • Laplacian Smooth Modifier – Wygładzanie siatki (kształtu, bez zmiany jej rozdzielczości), usuwanie szumów z powierzchni
  • Decimate Modifer – Usprawniony stary modyfikator zmniejszający rozdzielczość siatki bez znacznej utraty kształtu dla szybszego rysowania, tym razem nie traci koordynatów UV i kolorów wierzchołków, posiada 3 różne tryby upraszczania (upraszczanie, “Un-Subdivide” i spłaszczanie powierzchni)
  • Triangulate Modifier – modyfikator zapewniający taką samą strukturę powierzchni (trójkątów) podczas bake’owania bumpmap
 • Pozostałe:
  • Możliwość włączenia antialiasingu w viewporcie
  • Usprawnione tworzenie animacji i praca z klatkami kluczowymi