Calculate Linux 11.9

Calculate Linux 11.9

przez -
0 348
Calculate Linux

Alexander Tratsevskiy ogłosił wydanie systemu Calculate Linux 11.9, który opiera się o Gentooo. Wraz z tym wydaniem pojawiła się nowa wersja – Calculate Media Center. Podczas instalacji systemu możemy wybrać RAID oraz partycję LVM. Dodano również wsparcie dla Btrfs i NILFS2.Programiści usunęli problem z instalacją dystrybucji na JFS, a domyślnym systemem plików stał się Ext4.

Podobne artykuły

PHP

przez -
0 48
Microsoft

przez -
0 184