Calligra 2.7 z obsługą formatu EPUB3 i nowym paskiem narzędziowym

Calligra 2.7 z obsługą formatu EPUB3 i nowym paskiem narzędziowym

  przez -
  1 453
  Ogłoszono wydanie Calligra 2.7, zintegrowanego pakietu aplikacji biurowych, graficznych oraz wspomagających zarządzanie. Calligra posiada wersję na desktopy: Calligra Suite oraz urządzenia mobilne: Calligra Active. W skład pakietu wchodzą: Words, Sheets, Stage, Flow, Plan, Kexi, Braindump, Krita i Author.

  Calligra Words

  Pojawił się nowy wygląd paska narzędziowego. W tym samym miejscu mamy nowe kontrolki do manipulowania kształtami ze zwiększoną użytecznością. Style są od teraz posortowane według tego wybranego.

  Author

  Aplikacja otrzymała obsługę formatu EPUB3: formuły matematyczne i multimedia są eksportowane z użyciem formatu EPUB. Stało się możliwe stosowanie grafik na okładce książki.

  Dodano nowe filtry eksportu do popularnych formatów tekstu, a także udoskonalono filtr importu docx, który potrafi obsłużyć predefiniowane style tabel.

  Sheets

  Arkusz kalkulacyjny otrzymał nowy pasek narzędziowy, tak jak Calligra Words

  Calligra 2.7 - Nowy boczny pasek narzędziowy dla Words, Author, Sheets i Stage

  Plan

  Udoskonalono zarządzanie zadaniami oraz dodano nowe filtry eksportu do OpenDocument Spreadsheet (ODS) i CSV.

  Kexi

  Kreator baz danych otrzymał ulepszony import danych CSV, w szczególności potrafi importować dane bezpośrednio do istniejących tabel. Hasła nie wymagają modalnych okien dialogowych i są lepiej obsługiwane.

  Shapes

  W edytorze kształtów pojawiło się kilka udoskonaleń, dostępnych dla wielu aplikacji Calligra. W formule możemy wpisywać wzór w trybie Matlab, Octave i LaTEX. Narzędzie do kształtu tekstu otrzymała lepszą obsługę stylów tekstu.

  Calligra 2.7 - nowy edytor kształtów

  Krita

  Aplikacja otrzymała nowe maski w odcieniach szarości, lepsze narzędzie do wolnego zaznaczania ścieżki z wygładzaniem linii, możliwość rysowania kształtów przy użyciu pędzli Krita, udoskonalone kolory dla filtra alfa, udoskonalone narzędzie przycinania oraz przekształcania. Dodano wsparcie nowych formatów plików, w tym eksport do QML i filtr importu/eksportu plików PSD.