W połowie listopada tego roku swoją działalność rozpoczęło Centrum Informatyczne Świerk. W uroczystości startu uczestniczyli m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, która dokonała symbolicznego rozpoczęcia zadania obliczeniowego, ambasador Republiki Francuskiej w Warszawie Pierre Buhler oraz wicedyrektor generalny francuskiego Komisariatu ds. Energii Atomowej (CEA) Hervé Bernard.

Centrum Informatyczne Świerk - superkomputer w nocy

Szafy serwerowe nowego superkomputera w Centrum Informatycznym Świerk

Projekt Centrum Informatyczne Świerk został zapoczątkowany w 2009 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ponad 83 mln zł) oraz dotacji celowej ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ponad 14,5 mln zł). Wartość całego centrum wyniosła niemal 98 mln zł, a równolegle z budową samego klastra rozpoczęto tworzenie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, nadzorujących pracę superkomputera oraz prowadzących własne badania naukowe.

Centrum Informatyczne Świerk - przód budynku

Superkomputer będzie korzystał z systemu Scientific Linux CERN SLC release 6.6 (Carbon). Nowy sprzęt ma się składać z 20 tys. rdzeni obliczeniowych Intel Xeon Haswell, 130 TB pamięci operacyjnej RAM oraz zaoferuje 3200 TB przestrzeni dyskowej.

Centrum Informatyczne Świerk - szafy serwerowe 1

Centrum Informatyczne Świerk - szafy serwerowe 2

Całość będzie posiadała 20 szaf obliczeniowych, umieszczonych w serwerowni o powierzchni 137 metrów kwadratowych. Jedna szafa ma ważyć 2 Tony i posiadać 50 serwerów kasetowych. Całość okablowania ma mieć łączną długość 5 km.

Centrum Informatyczne Świerk - serwery kasetowe

Do dnia dzisiejszego dostarczono łącznie ok. 70% wspomnianego sprzętu, zakończono też wszystkie prace związane z uruchomieniem oraz wdrożeniem najważniejszych systemów umożliwiających funkcjonowanie instalacji. W chwili obecnej zasoby Centrum Informatycznego Świerk udostępniane są jedynie osobom pracującym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych lub współpracującym z instytutem. Rozszerzenie wachlarza zainteresowanych zasobami możliwe będzie dopiero po zakończeniu jego finansowania ze źródeł Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. po 31 października 2015 r.

Jest to pierwszy artykuł z serii, którą przygotowujemy o Centrum Informatycznym Świerk.

12 Komentarze

Odpowiedz