W poprzednim tygodniu opisaliśmy Centrum Informatyczne Świerk, które rozpoczęło budowę superkomputera, który będzie korzystał z systemu Scientific Linux CERN SLC 6.6. Nowy sprzęt w docelowej konfiguracji ma posiadać 20 tys. rdzeni obliczeniowych Intel Xeon E5-2680v2 o taktowaniu 2.80 GHz każdy, 130 TB pamięci operacyjnej Kingston KVR16LR11D4 o taktowaniu 1600 MHz oraz zaoferuje 3200 TB przestrzeni dyskowej, w tym dyski SSD Intel S3700.

Centrum Informatyczne Świerk - szafy 1

Całość składała się będzie z 20 szaf obliczeniowych, umieszczonych w serwerowni o powierzchni 137 metrów kwadratowych. Jedna szafa ważyć ma 2 Tony i posiadać 50 serwerów kasetowych. Całość okablowania ma mieć łączną długość 5 km.

Centrum Informatyczne Świerk - światłowody

W chwili obecnej zasoby Centrum Informatyczne Świerk udostępniane są jedynie osobom pracującym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych lub współpracującym z instytutem. Rozszerzenie wachlarza zainteresowanych zasobami możliwe będzie dopiero po zakończeniu jego finansowania ze źródeł Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. po 31 października 2015 r.

Centrum Informatyczne Świerk - szafy z podświetleniem

Wynika to z formuły projektu, który otrzymał dofinansowanie jako przedsięwzięcie niekomercyjne, ukierunkowane na prowadzenie prac badawczo rozwojowych w obszarach związanych przede wszystkim z szeroko pojętą energetyką, analizami zagrożeń chemicznych, modelowaniem układów złożonych oraz fizyką oddziaływań fundamentalnych i astrofizyką.

Centrum Informatyczne Świerk - Firewall sprzętowy

Jeśli zatem dana osoba jest zainteresowana korzystaniem z naszych możliwości powinna w pierwszej kolejności nawiązać współpracę naukową z NCBJ. Przykładem takiego działania jest chociażby uruchomiony niedawno program CIŚ-500, umożliwiający nieodpłatne wykorzystywanie mocy obliczeniowej naszego superkomputera do prac naukowo badawczych prowadzonych przez absolwentów Programu TOP 500 Innovators.

Centrum Informatyczne Świerk - serwery kasetowe 2

Rozszerzenie wachlarza zainteresowanych zasobami możliwe będzie dopiero po zakończeniu jego finansowania ze źródeł Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tj. po 31 października 2015 r. Usługi nie będą się ograniczały jedynie do „prostych” obliczeń wykonawczych, ale miały w jak największym stopniu charakter prac naukowych o wysokiej wartości dodanej. Takie zlecenia miałyby obejmować podejście bardziej całościowe zawierające analizę problemu klienta, wykonanie modelu teoretycznego przedmiotowego zagadnienia lub zjawiska, a następnie wykonanie symulacji numerycznych pozwalających na znalezienie rozwiązania (np. optymalizację parametrów analizowanego układu).

Centrum Informatyczne Świerk - macierz dyskowa 5

Centrum Informatyczne Świerk posiada także swój własny zestaw aplikacji, a dostęp do nich nie jest możliwy dla szerszego grona użytkowników, niezwiązanych zawodowo z Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jest to spowodowane powiązaniem działalności z energetyką jądrową, a praktyka ta wynika przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Centrum Informatyczne Świerk - superkomputer w nocy

Nie wykluczone jest natomiast udostępnienie na zasadzie licencji open source autorskich narzędzi, niepowiązanych bezpośrednio z naszym podstawowym zakresem działalności, a służących do usprawnienia prowadzonych w CIŚ prac.

Centrum Informatyczne Świerk - okablowanie sieciowe

Do grupy takich aplikacji zaliczamy m.in.:

  • narzędzia do bezpiecznego udostępniania zasobów klastra HPC anonimowym użytkownikom w formie serwisów
  • system do przeprowadzania automatycznych benchmarków instalacji przy użyciu rzeczywistych kodów obliczeniowych (chociaż istnieją inne dobrze rozwinięte narzędzia tego typu);
  • usprawnienia w narzędziu do publikowania arkuszy do pracy w języku python w przeglądarce na bazie rozwiązania http://ipython.org/notebook.htm;
  • nakładki qstatx i qnodex na narzędzia do obsługi systemów kolejkowych z rodziny PBS ułatwiających pracę użytkownikom klastra;
  • wtyczki umożliwiającej używanie udziałów NFS w gridowym serwisie pamięci masowej DPM.

Centrum Informatyczne Świerk - zasilanie szafy

13 Komentarze

  1. Ostatnie zdjęcie wywołało u mnie pytanie: ciekawe czy CIŚ wykorzystuje ciepło wytwarzane przez ten superkomputer do jakichś praktycznych celów? Podgrzewanie wody, ocieplanie pomieszczeń zimą…

Odpowiedz