W przypadku naszej serwerowni, która będzie służyć pracownikom Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ich zatrzymanie mogłoby mieć poważne konsekwencje biznesowe lub nawet zagrażające życiu ludzi. Dlatego postanowiono zainwestować odpowiednie sumy pieniężne w prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie zasilania głównego, awaryjnego oraz systemu gaśniczego. Prąd do szaf doprowadzany jest przy pomocy okablowania, znajdującego się pod sufitem.

Centrum Informatyczne Świerk - elektryczne gniazda zasilające

Elektryczne gniazda zasilające szaf komputerowych, zamontowane na szynoprzewodach energetycznych

Centrum Informatyczne Świerk - zasilanie szafy

Zasilacze szafy

Aby cała infrastruktura serwerów i oprogramowania, a także systemu chłodzenia mogła poprawnie działać potrzebne jest dobre i stabilne zasilanie. O stały dopływ prądu dba główna elektrownia w mieście, a ciągłość i nieprzerwane działanie zapewniają zasilacze awaryjne oraz prądnice do generowania prądu.

Centrum Informatyczne Świerk - baterie akumulatorów 3

Baterie akumulatorów systemu zasilania UPS

W przypadku awarii głównej elektrowni, załączają się UPSy 4 x 300 kVA, które przez kilka minut podtrzymują stałe napięcie, dopóki nie uruchomi się agregat prądotwórcy o mocy 1250 kVA.

Centrum Informatyczne Świerk - panel kontrolno-sterujący zasilacza awaryjnego

Paliwo zapewnia specjalnie zaprojektowany do tego zbiornik.
Centrum Informatyczne Świerk - zbiorniki paliwa do agregatu prądotwórczego

Centrum Informatyczne Świerk Zbiorniki paliwa do agregatu prądotwórczego

Pomieszczenia Serwerowni 102 zlokalizowanej w budynku 88 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wyposażone jest w instalację stałego urządzenia gaśniczego na gaz IG-01 (100% Argon), współdziałającą z instalacją wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem z centralą sygnalizacji pożaru Esser 8010. Pomieszczenie objęte ochroną stałego urządzenia gaśniczego gazowego SUGG wyposażone jest w automatyczny system wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem, oparty o detekcję pożaru konwencjonalnymi czujkami dymu, działającymi w koincydencji dwu-czujkowej.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 1

Butle systemu gaśniczniego głównej serwerowni

Czujki dymu zainstalowane zostały w przestrzeni głównej serwerowni oraz pod podłogą techniczną i w szafach serwerowych IT. Gazowa technika gaśnicza opiera się przede wszystkim na zasadzie redukcji zawartości tlenu w powietrzu. W wyniku zadziałania systemu po wykryciu pożaru, zawartość tlenu w powietrzu jest redukowana z 21% obj. do ok. 11% obj. i poniżej, poprzez wprowadzanie argonu do atmosfery pomieszczenia chronionego. W ten sposób proces spalania zostaje przerwany.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 2

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe mają za zadanie ugasić pożar w jego fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez dłuższy czas. Stężenie gaśnicze jest uzyskiwane w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od momentu wyzwolenia gazu, a następnie utrzymywane przez co najmniej 10 minut. Po zakończonej akcji gaśniczej, min. 10-20 min po wyzwoleniu środka gaśniczego, możliwe jest wejście do pomieszczenia w celu weryfikacji efektu gaszenia.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 3

Głównymi elementami systemu SUGG są butle gaśnicze: 11 sztuk o pojemności 140 dm3 (140 litrów), wraz z zaworami, zawierające gaz IG-01 (Argon 100%) pod ciśnieniem 300 barów, oraz butla sterująca (wyzwalająca wyrzut gazu) o pojemności 27 dm3, zawierająca środek gazowy IG-100 (Azot) pod ciśnieniem 200 barów. Wspomniany gaz szlachetny Argon jest całkowicie bezpieczny dla elektroniki, ludzi oraz środowiska naturalnego. w przeciwieństwie do azotu (azot wiąże się z tlenem i metalami tworząc tlenki azotu i azotki) w warunkach pożarowych (wysoka temperatura) jest całkowicie obojętny chemicznie i nie powoduje żadnej korozji, a więc szczególnie nadaje się do gaszenia kosztownych i precyzyjnych urządzeń, takich jak np. systemy komputerowe HPC.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 4

Argon jest bezbarwny, bezwonny, bez smaku, a jego gęstość jest zbliżona do gęstości powietrza. Nie przewodzi prądu elektrycznego i jest szczególnie użyteczny do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, elektronicznych, nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych bez przerywania ciągłości ich pracy

14 Komentarze

  1. Zastanawiam się nad tym szeregiem zasilaczy impulsowych. Czy istnieje jakieś optimum między ilością ich a mocą? Te, które widzę na zdjęciu nie przypominają mi 1200W i większych potworów jakie pamiętam z niektórych serwerowni.

  2. Nie widać dokładnie tego na fotografiach ale i tutaj powielono kardynalny (a spotykany dziś prawie wszędzie) błąd w systemie gaszenia. Pojedyncze urządzenie wyzwalające środek gaśniczy w przypadku prostej awarii mechanicznej, niepewnego połączenia na sygnale wyzwalającym (bo napewno wyzwolenie środka z butli startowej następuje po podaniu napięcia na cewkę a nie po jego zaniknięciu) doprowadza do tego, że instalację za ciężką kasę można sobie w d… wsadzić (taka butla np. z argonitem kosztuje około 30 tys zł.). Tak projektuje się w Polsce. Projektanci (zazwyczaj gnojki świeżo po szkole co i tak się nie podpisują pod rysunkami) uważają się za alfy i omegi. Stara solidna szkoła projektowa niestety wymiera i nie wychowuje następców. Szkoda…

Odpowiedz