W przypadku naszej serwerowni, która będzie służyć pracownikom Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ich zatrzymanie mogłoby mieć poważne konsekwencje biznesowe lub nawet zagrażające życiu ludzi. Dlatego postanowiono zainwestować odpowiednie sumy pieniężne w prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie zasilania głównego, awaryjnego oraz systemu gaśniczego. Prąd do szaf doprowadzany jest przy pomocy okablowania, znajdującego się pod sufitem.

Centrum Informatyczne Świerk - elektryczne gniazda zasilające

Elektryczne gniazda zasilające szaf komputerowych, zamontowane na szynoprzewodach energetycznych

Centrum Informatyczne Świerk - zasilanie szafy

Zasilacze szafy

Aby cała infrastruktura serwerów i oprogramowania, a także systemu chłodzenia mogła poprawnie działać potrzebne jest dobre i stabilne zasilanie. O stały dopływ prądu dba główna elektrownia w mieście, a ciągłość i nieprzerwane działanie zapewniają zasilacze awaryjne oraz prądnice do generowania prądu.

Centrum Informatyczne Świerk - baterie akumulatorów 3

Baterie akumulatorów systemu zasilania UPS

W przypadku awarii głównej elektrowni, załączają się UPSy 4 x 300 kVA, które przez kilka minut podtrzymują stałe napięcie, dopóki nie uruchomi się agregat prądotwórcy o mocy 1250 kVA.

Centrum Informatyczne Świerk - panel kontrolno-sterujący zasilacza awaryjnego

Paliwo zapewnia specjalnie zaprojektowany do tego zbiornik.
Centrum Informatyczne Świerk - zbiorniki paliwa do agregatu prądotwórczego

Centrum Informatyczne Świerk Zbiorniki paliwa do agregatu prądotwórczego

Pomieszczenia Serwerowni 102 zlokalizowanej w budynku 88 Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wyposażone jest w instalację stałego urządzenia gaśniczego na gaz IG-01 (100% Argon), współdziałającą z instalacją wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem z centralą sygnalizacji pożaru Esser 8010. Pomieszczenie objęte ochroną stałego urządzenia gaśniczego gazowego SUGG wyposażone jest w automatyczny system wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem, oparty o detekcję pożaru konwencjonalnymi czujkami dymu, działającymi w koincydencji dwu-czujkowej.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 1

Butle systemu gaśniczniego głównej serwerowni

Czujki dymu zainstalowane zostały w przestrzeni głównej serwerowni oraz pod podłogą techniczną i w szafach serwerowych IT. Gazowa technika gaśnicza opiera się przede wszystkim na zasadzie redukcji zawartości tlenu w powietrzu. W wyniku zadziałania systemu po wykryciu pożaru, zawartość tlenu w powietrzu jest redukowana z 21% obj. do ok. 11% obj. i poniżej, poprzez wprowadzanie argonu do atmosfery pomieszczenia chronionego. W ten sposób proces spalania zostaje przerwany.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 2

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe mają za zadanie ugasić pożar w jego fazie początkowej i utrzymać stężenie gaśnicze w pomieszczeniu przez dłuższy czas. Stężenie gaśnicze jest uzyskiwane w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od momentu wyzwolenia gazu, a następnie utrzymywane przez co najmniej 10 minut. Po zakończonej akcji gaśniczej, min. 10-20 min po wyzwoleniu środka gaśniczego, możliwe jest wejście do pomieszczenia w celu weryfikacji efektu gaszenia.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 3

Głównymi elementami systemu SUGG są butle gaśnicze: 11 sztuk o pojemności 140 dm3 (140 litrów), wraz z zaworami, zawierające gaz IG-01 (Argon 100%) pod ciśnieniem 300 barów, oraz butla sterująca (wyzwalająca wyrzut gazu) o pojemności 27 dm3, zawierająca środek gazowy IG-100 (Azot) pod ciśnieniem 200 barów. Wspomniany gaz szlachetny Argon jest całkowicie bezpieczny dla elektroniki, ludzi oraz środowiska naturalnego. w przeciwieństwie do azotu (azot wiąże się z tlenem i metalami tworząc tlenki azotu i azotki) w warunkach pożarowych (wysoka temperatura) jest całkowicie obojętny chemicznie i nie powoduje żadnej korozji, a więc szczególnie nadaje się do gaszenia kosztownych i precyzyjnych urządzeń, takich jak np. systemy komputerowe HPC.

Centrum Informatyczne Świerk - butle systemu gaśniczego 4

Argon jest bezbarwny, bezwonny, bez smaku, a jego gęstość jest zbliżona do gęstości powietrza. Nie przewodzi prądu elektrycznego i jest szczególnie użyteczny do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych, elektronicznych, nośników danych, urządzeń telekomunikacyjnych bez przerywania ciągłości ich pracy

Podobne artykuły

przez -
0 173

przez -
0 336

przez -
0 578

14 Komentarze

  1. Zastanawiam się nad tym szeregiem zasilaczy impulsowych. Czy istnieje jakieś optimum między ilością ich a mocą? Te, które widzę na zdjęciu nie przypominają mi 1200W i większych potworów jakie pamiętam z niektórych serwerowni.

  2. Nie widać dokładnie tego na fotografiach ale i tutaj powielono kardynalny (a spotykany dziś prawie wszędzie) błąd w systemie gaszenia. Pojedyncze urządzenie wyzwalające środek gaśniczy w przypadku prostej awarii mechanicznej, niepewnego połączenia na sygnale wyzwalającym (bo napewno wyzwolenie środka z butli startowej następuje po podaniu napięcia na cewkę a nie po jego zaniknięciu) doprowadza do tego, że instalację za ciężką kasę można sobie w d… wsadzić (taka butla np. z argonitem kosztuje około 30 tys zł.). Tak projektuje się w Polsce. Projektanci (zazwyczaj gnojki świeżo po szkole co i tak się nie podpisują pod rysunkami) uważają się za alfy i omegi. Stara solidna szkoła projektowa niestety wymiera i nie wychowuje następców. Szkoda…

Odpowiedz