Claws Mail 3.10 z automatycznym konfigurowaniem kont pocztowych

Claws Mail 3.10 z automatycznym konfigurowaniem kont pocztowych

  przez -
  0 312
  Mail, poczta, majl
  Ogłoszono wydanie Claws Mail 3.10, programu pocztowego niezależnego od używanego środowiska graficznego, ale posiadającego dobrą integrację z każdym z nich. Posiada on dużą szybkość działania, łatwą obsługę oraz zużywa niewielką ilość zasobów systemowych. Dużymi zaletami są: świetny mechanizm filtrowania i wyszukiwania, obsługa SSL, wsparcie dla zewnętrznych wtyczek, uwierzytelnianie, możliwość importu/eksportu z wielu różnych formatów, obsługa GnuPG, a także obszerny podręcznik pomocy w języku polskim.

  Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano automatyczną konfigurację kont pocztowych, bazujących na rekordach SRV
  • Dodano zapamiętywanie certyfikatów SSL
  • Dodano wtyczkę Libravatar, która wyświetla awatary
  • Dodano funkcję w opcjach, która pozwala na wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości od razu, a nie dodawanie ich do szkiców
  • Nowo utworzone wiadomości w Szkicach, są zapisywane jako Nowe, i podświetlany jest katalog Szkice
  • Pojawiła się możliwość dodania przycisku Zastąp podpis w pasku narzędziowym okna tworzenia wiadomości
  • Udoskonalono cytowanie oraz Cofnij zmiany/Przywróć ostatnie zmiany w oknie tworzenia wiadomości
  • Opcja Odpowiedz wszystkim wyłącza twój adres pocztowy
  • Opcja Wygeneruj nagłówek X-Mailer otrzymała nową nazwę: Dodaj nagłówek agenta użytkownika i odnosi się do nagłówków X-Mailer oraz X-Newsreader
  • Opcja Sprawdzaj, czy nie ma nowych katalogów, aktualizuje jedynie listę katalogów, a nie ich zawartość. Można włączyć także Sprawdzaj nowe wiadomości
  • Pojawiła się możliwość używania GPG keyring, jako źródła adresów mail

  Podobne artykuły

  Mail, poczta, majl

  przez -
  0 471
  Mail, poczta, majl

  przez -
  1 361