Clutter 1.12

Clutter 1.12

przez -
4 1154
Open Source

Emmanuele Bassito ogłosił wydanie Clutter 1.12, biblioteki graficznej napisanej w języku programowania C, która służy, do renderowania szybkich animacji w interfejsie użytkownika. Clutter używa OpenGL lub OpenGL ES dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu wyświetlane za jego pomocą animacje, są bardzo dobrej jakości. Biblioteka ta manipuluje obiektami w przestrzeni 3D a następnie efekt tych operacji wyświetla na tzw. scenie 2D. Clutter obsługuje również biblioteki: GLX, EGL, WGL, SDL, Cocoa. Biblioteka używa systemu obiektowego GObject.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano ClutterScrollActor
 • Dodano ClutterTransitionGroup i ClutterKeyframeTransition
 • Dodano nowe przejścia API do ClutterActor
 • Dodano rozpoznawanie gestykulacji multitouch
 • Udoskonalono interfejs zarządzania
 • Zamiany:
  • ClutterCairoTexture zastąpione przez ClutterCanvas
  • ClutterTexture zastąpione przez ClutterImage
  • ClutterMedia zastąpione przez clutter-gst API
  • ClutterAnimation, ClutterAnimator, ClutterState zastąpione przez ukryte i jawne actor animation API
  • API animacji ClutterLayoutManager zastąpione przez domyślny przydział ukrytego, animowanego ClutterActor:allocation
  • Sygnały pick i paint w ClutterActor zostały porzucone

4 Komentarze

Odpowiedz