Clutter 1.12

Clutter 1.12

  przez -
  4 390
  Open Source
  Emmanuele Bassito ogłosił wydanie Clutter 1.12, biblioteki graficznej napisanej w języku programowania C, która służy, do renderowania szybkich animacji w interfejsie użytkownika. Clutter używa OpenGL lub OpenGL ES dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu wyświetlane za jego pomocą animacje, są bardzo dobrej jakości. Biblioteka ta manipuluje obiektami w przestrzeni 3D a następnie efekt tych operacji wyświetla na tzw. scenie 2D. Clutter obsługuje również biblioteki: GLX, EGL, WGL, SDL, Cocoa. Biblioteka używa systemu obiektowego GObject.

  Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano ClutterScrollActor
  • Dodano ClutterTransitionGroup i ClutterKeyframeTransition
  • Dodano nowe przejścia API do ClutterActor
  • Dodano rozpoznawanie gestykulacji multitouch
  • Udoskonalono interfejs zarządzania
  • Zamiany:
   • ClutterCairoTexture zastąpione przez ClutterCanvas
   • ClutterTexture zastąpione przez ClutterImage
   • ClutterMedia zastąpione przez clutter-gst API
   • ClutterAnimation, ClutterAnimator, ClutterState zastąpione przez ukryte i jawne actor animation API
   • API animacji ClutterLayoutManager zastąpione przez domyślny przydział ukrytego, animowanego ClutterActor:allocation
   • Sygnały pick i paint w ClutterActor zostały porzucone

  Podobne artykuły