Creative Commons – nowy panel wyboru licencji

Creative Commons – nowy panel wyboru licencji

    przez -
    1 413
    Creative Commons
    Organizacja Creative Commons uruchomiła nową wersję webowego narzędzia od wyboru licencji CC do swojego dzieła. Powodem przebudowy aplikacji była jej zbytnia liniowość oraz konieczność rejestracji na stronie. Z biegiem czasu jej interfejs stawał się mniej przejrzysty. Nowa wersja wprowadza pewną przejrzystość.

    Po lewej stronie znajdują się dwa pola. W tym na górze wybieramy, jak chcemy dystrybuować nasze dzieło, natomiast na dole możemy sobie przygotować banner na stronę internetową. Pola po prawej stronie pokazują wyniki naszego wyboru.