Cups 1.5

Cups 1.5

przez -
3 781
Drukarki, drukarka, sprzęt

Pojawiła się kolejna wersja CUPSCommon Unix Printing System. Jest to specjalne oprogramowanie do zarządzania wydrukami pod systemami Linux i Mac OS X. Właścicielem i głównym zarządcą kodu jest firma Apple, która to w 2007 roku wykupiła prawa. Program jest wydawany na licencji GPLv2 z wyjątkami dla systemu operacyjne Mac OS X i zestawu narzędzi OpenSSL.

Biblioteka CUPS oferuje od teraz podstawowe wsparcie dla certyfikatów SSL/TLS X.509 i zaktualizowany filtr PDF. Ze względów bezpieczeństwa , filtry i backendy nie są więcej dozwolone w grupowym prawie zapisu. Nowa wersja określa ustawienia specyficzne dla użytkownika wyłącznie z plików ~/.cups/client.conf i ~/.cups/lpoptions, dla których wsparcie zostało wprowadzone w wersji 1.2 – ~/.cupsrc and ~/.lpoptions nie są już dostępne. Harmonogram wydruku wspiera od teraz operacje, takie jak „przerwanie zadania”, „przerwanie mojego wydruku” i „zakończ zadania”. Filtr HP-GL/2 i backend SCSI zostały usunięte.

Pełna lista zmian znajduje się w pliku changes.txt dostępnym w kodzie źródłowym CUPS 1.5. Dokumentacja znajduje się tutaj.

3 Komentarze

Odpowiedz