Duetto 0.9.4 z obsługą asynchronicznego RPC i współpracą z JavaScript

Duetto 0.9.4 z obsługą asynchronicznego RPC i współpracą z JavaScript

  przez -
  2 240
  Programowanie
  Leaning Technologies ogłosiło wydanie Duetto 0.9.4, kompilatora który potrafi kompilować kod C++ do aplikacji webowych HTML5 i JavaScript. Program oparty jest na projekcie LLVM/Clang i ma za zadanie umożliwić pisanie aplikacji dla przeglądarek internetowych, z użyciem języka C++. Jest w pełni skalowalny, ma bezpośredni dostęp do wszystkich API w przeglądarce internetowej, optymalizuje efektywnie kod, a obiekty C++ są mapowane bezpośrednio do obiektów JavaScript.

  Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano obsługę asynchronicznego RPC, opartego o Promises
  • Pojawiał się duża współpraca z JavaScript
   • __asm__ do wywoływania JavaScript z kodu C++
   • Atrybut [[jsex­port]], pozwalający używać obiektów C++ z JavaScript
  • Dodano obsługę C++ mutex/atomic/thread headers