Eclipse Juno

Eclipse Juno

  przez -
  3 675
  Eclipse Juno
  Projekt Eclipse ogłosił dostępność nowej platformy programistycznej Eclipse Juno. Prace nad nim trwały 12 miesięcy i były wykonywane przez 445 osób, z ponad 72 dwóch zespołów. Zmieniono ponad 55 milionów linii kodu i jak mówi sam dyrektor wykonawczy – Mike Milinkovich, jest to najlepszych przykład wolnego oprogramowania rozwijanego przez tylu ludzi i dystrybuowanego zgodnie z planem.

  Co w niej znajdziemy:

  • Eclipse 4.2 jest teraz podstawą całej platformy. Obecnie istniejąca linia Eclipse 3.x zostaje odsunięta na bok. Nowa wersja zawiera warstwę zgodności, który pozwala używać istniejących wtyczek Eclipse i aplikacji RCP na nowej platformie.
  • Code Recommenders, czyli nowy mechanizm podpowiedzi. Jeżeli programista potrzebuje jakiejś składni, IDE sięga do bazy zawierającej najczęściej używane elementy i podaje nam sugerowane nazwy metod. Oczywiście mechanizm zawiera algorytmy uczenia się
  • Eclipse Virgo zawiera nowe jądro Nano, które zapewnia obsługę budowania bardzo małych aplikacji, bazujących na OSGi
  • Projekt Koneki dostarcza nam środowiska programistycznego Lua. Jest też ważną częścią inicjatywy Eclipse M2M Industry Working Group
  • Xtext dodaje wsparcie dla zintegrowanego debugowania DSL bazujących na JVM, stworzonych z użyciem Xtext, i ściślejszą integrację z Java Development Tools (JDT)
  • Eclipse Equinox posiada referencyjną implementację nowej specyfikacji OSGi R5
  • Dodano także nowe pakiety:
   • Eclipse IDE for Automotive Software Developer, zawiera narzędzia i framework do rozwijania systemów wbudowanych
   • Eclipse for Mobile Developers, upraszcza pobieranie i używanie Eclipse z różnymi SDK, włączając w Android SDK

  Podobne artykuły

  przez -
  0 359
  Eclipse

  przez -
  1 520