FFmpeg 1.0

FFmpeg 1.0

  przez -
  0 318
  Film, filmy
  Michael Niedermayer ogłosił wydanie FFmpeg 1.0 o kodowej nazwie Angel. FFmpeg to wieloplatformowy projekt, którego celem jest dostarczenie kompletnej platformy do nagrywania, konwertowania i przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych. Głównym komponentem jest biblioteka libavcodec, która odpowiada za obsługę wielu popularnych kodeków. Projekt jest używany przez wiele popularnych programów, jak VLC Media Player, MPlayer, Perian. FFmpeg jest licencjonowany na LGPL lub GPL w zależności od użytej konfiguracji.

  Zmiany, jakie zaszły:

   INI and flat output in ffprobe
   Scene detection in libavfilter
   Indeo Audio decoder
   channelsplit audio filter
   setnsamples audio filter
   atempo filter
   ffprobe -show_data option
   RTMPT protocol support
   iLBC encoding/decoding via libilbc
   Microsoft Screen 1 decoder
   join audio filter
   audio channel mapping filter
   Microsoft ATC Screen decoder
   RTSP listen mode
   TechSmith Screen Codec 2 decoder
   AAC encoding via libfdk-aac
   Microsoft Expression Encoder Screen decoder
   RTMPS protocol support
   RTMPTS protocol support
   RTMPE protocol support
   RTMPTE protocol support
   showwaves and showspectrum filter
   LucasArts SMUSH playback support
   SAMI, RealText and SubViewer demuxers and decoders
   Heart Of Darkness PAF playback support
   iec61883 device
   asettb filter
   new option: -progress
   GPP Timed Text encoder/decoder
   GeoTIFF decoder support
   ffmpeg -(no)stdin option
   Opus decoder using libopus
   caca output device using libcaca
   alphaextract and alphamerge filters
   concat filter
   flite filter
   Canopus Lossless Codec decoder
   bitmap subtitles in filters (experimental and temporary)
   MP2 encoding via TwoLAME
   bmp parser
   smptebars source
   asetpts filter
   hue filter
   ICO muxer
   SubRip encoder and decoder without embedded timing
   edge detection filter
   framestep filter
   ffmpeg -shortest option is now per-output file -pass and -passlogfile are now per-output stream
   volume measurement filter
   Ut Video encoder
   Microsoft Screen 2 decoder
   Matroska demuxer now identifies SRT subtitles as AV_CODEC_ID_SUBRIP instead of AV_CODEC_ID_TEXT
   smartblur filter ported from MPlayer
   CPiA decoder
   decimate filter ported from MPlayer
   RTP depacketization of JPEG
   Smooth Streaming live segmenter muxer
   F4V muxer
   sendcmd and asendcmd filters
   WebVTT demuxer and decoder (simple tags supported)
   RTP packetization of JPEG