FreeBSD 7.4-RC2

FreeBSD 7.4-RC2

    przez -
    0 252
    FreeBSD
    Ken Smith ogłosił wydanie systemu FreeBSD 7.4-RC2. W tym wydaniu nie pojawiły się nowości. Programiści skupili się na usuwaniu znalezionych wcześniej błędów. Wydanie to zostało przygotowane jedynie dla architektur: amd64, i386, pc98 oraz sparc64. Pełna lista zmian znajduje się na stronie lists.freebsd.org.