FreeBSD 8.1-BETA1

FreeBSD 8.1-BETA1

    przez -
    0 212
    FreeBSD
    Ken Smith ogłosił wydanie systemu FreeBSD 8.1-BETA1. Wydanie to zostało przygotowane dla takich architektur jak amd64, i386, ia64, powerpc, pc98, i sparc64. Wydanie stabilne powinno pojawić się na początku lipca tego roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lists.freebsd.org.