FreeBSD 8.3-RC1

FreeBSD 8.3-RC1

    przez -
    0 434
    FreeBSD
    Ken Smith ogłosił wydanie FreeBSD 8.3-RC1, pierwszą wersję kandydującą FreeBSD 8.3. Dostępne są wersję na architektury AMD64, i386, i PC98.