FreeBSD 9.0-RC1

FreeBSD 9.0-RC1

    przez -
    1 326
    FreeBSD
    Ken Smith ogłosił w lekkim opóźnieniem wydanie pierwszej wersji kandydującego FreeBSD 9.0. Spowodowane to było znalezionym błędów we wstępnych testach obrazów RC1 oraz kilka usterek, które pojawiły się we FreeBSD-Update.