Full Circle Magazine z przyciskiem Send to Ubuntu One

Full Circle Magazine z przyciskiem Send to Ubuntu One

    przez -
    0 205
    Full Circle Magazine
    Ronnie Tucker, wydawca magazynu Full Circle Magazine, w którym możemy znaleźć wszystko o Ubuntu i Linux Mint, ogłosił dodanie nowej funkcjonalności na stronie – Send to Ubuntu One. Pozwala to na szybkie przesłanie wydanego numeru na nasze konto w Ubuntu One. Zmiana dotyczy wydań Full Circle Magazine – numer 51 do Full Circle Magazine – numer 64.

    Full Circle Magazine - przycisk Send to Ubuntu One