FWiOO członkiem Koalicji na rzecz Otwartego Rządu

FWiOO członkiem Koalicji na rzecz Otwartego Rządu

  przez -
  1 457
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania została członkiem Koalicji na rzecz Otwartego Rządu. Organizacja prowadzi aktywne działania na rzecz otwartości w rządzeniu, które przejawia się w realizowaniu przez władze zasady przejrzystości, partycypacji i rozliczalności. Członkowie Koalicji dążą do tego, aby polski rząd przystąpił do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów (Open Government Partnership).

  Udział w tej inicjatywie stwarza ramy dla poprawy jakości rządzenia, daje obywatelom, organizacjom społecznym i biznesowym realną możliwość sprawdzania, czy i jak podjęte przez rząd zobowiązania są realizowane. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania ma zamiar dbać o wolność technologiczną przez nią promowaną, szczególnie w zakresie otwartych danych publicznych oraz barier technologicznych wynikających z wyborów technologii wymaganych do składania wniosków grantowych, udziału w konsultacjach społecznych, itp.

  FWiOO od wielu lat jest też członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, gdzie miała swój wkład w rządowy e-podręcznik.