Wydana została wersja 0.12.1 komunikatora Gajim. Wydanie to zawiera poprawioną obsługę transferu plików. Zaktualizowane zostały niemieckie tłumaczenia. Ulepszono popup menu dla zasobnika systemowego. Poprawiono też powiadomienia.

Podobne artykuły

Chat, komunikator

przez -
0 353
Chat, komunikator

przez -
0 283
Chat, komunikator

przez -
0 235