Gawk 4.1.0

Gawk 4.1.0

  przez -
  0 311
  Open Source
  Aharon Robbins ogłosił wydanie Gawk 4.1.0, wolnej implementacji interpretowanego języka programowania AWK, którego główną funkcją jest wyszukiwanie i przetwarzanie wzorców w plikach lub strumieniach danych. w znacznym stopniu wykorzystuje tablice asocjacyjne, stringi i wyrażenia regularne. Nazwa języka pochodzi od pierwszych liter nazwisk jego autorów: Alfreda V. Aho, Petera Weinbergera i Briana Kernighana i czasami jest zapisywana małymi literami oraz odczytywana jako jedno słowo awk.

  • Trzy polecenia: gawk, pgawk, and dgawk złączono w jedno, czego wynikiem jest:
   • Usunięto opcję -R
   • Opcja -D uruchamia debugger.
   • Opcja -o służy do pretty-printing
   • Opcja -p służy do profilowania

   Zmiana ta zmniejszyła i uprościła całą dokumentacją oraz wiele innych rzeczy

  • Gawk otrzymał wsparcie dla arytmetyki o wysokiej precyzji z MPFR. Domyślnie została nadal podwójna precyzja.
  • Nowa opcja -i z xgawk, jest używana do ładowania plików biblioteki awk. Ma to rozróżnić opcję -f, która pierwszy argument niezwiązany z opcjami, traktowała jako skrypt
  • Nowa opcja -l jest używana do ładowania dynamicznych rozszerzeń
  • Przepisano interfejs dynamicznych rozszerzeń, co pozwoliło na zdefiniowanie API dla używania rozszerzeń C.
  • Rozszerzenie inplace, może być użyte do zasymulowania opcji sed -i
  • Funkcje and(), or(), xor() przyjmują dowolną liczbę argumentów, z minimalną wymaganą liczbą dwóch
  • Dodano nowe tablice: SYMTAB, FUNCTAB i PROCINFO[“identifiers”]
  • Udoskonalono wsparcie dla budowania gawk ze skrośnymi kompilatorami
  • Zaktualizowano infrastrukturę dla rozszerzeń: bison 2.7.1, gettext 0.18.2.1, automake 1.13.1, libtool 2.4.2

  Podobne artykuły

  Open Source

  przez -
  7 252