GCC 4.5.1

GCC 4.5.1

przez -
1 702
GNU - logo

Wydana została kolejna wersja zestawu kompilatorów na systemy Linux, Unix, BSD, Windows, MacOS X i inne. Najważniejsza poprawka w tej wersji, to dodanie nowego czasowego odnośnika optymalizującego (-flto), który działa teraz z następującymi celami non-ELF: Cygwin (*-cygwin*), MinGW (*-mingw*), Darwin na x86-64 (x86_64-apple-darwin*). LTO jest domyślnie wyłączone dla tych celów. Aby je uaktywnić powinno się skonfigurować z opcją --enable-lto.

Więcej informacji na gcc.gnu.org.