GCC 4.7

GCC 4.7

  przez -
  8 532
  GNU - logo
  Richard Guenther ogłosił wydanie GCC 4.7, zestawu kompilatorów dla różnych języków programowania. Całość jest rozwijana w ramach projektu GNU i udostępniana na licencji GPL oraz LGPL. Nowa wersja wydana została rok po GCC 4.6, i jednocześnie jest jubileuszowym wydaniem. Dokładnie 25 lat temu Richard Stallman wydał pierwszą publiczną wersję tego kompilatora.

  Pojawiło się wsparcie dla STM (Software Transactional Memory) na wybranych architekturach. Kompilator C++ wspiera większy zestaw nowego standardu C++11, jak wsparcie dla operacji atomowych, delegating constructors, niestatyczne dane (inicjatory), zdefiniowane przez użytkownika literały, deklaracje aliasów, explicit override, rozszerzona składnia. Kompilator C dodaje wsparcie dla większej liczby cech z nowego standardu ISO C11. Dodano wsparcie specyfikacji OpenMP 3.1 dla C, C++ i Fortrana.

  Framework optymalizacji czasu linkowania (LTO) otrzymał usprawnienia w postaci skalowalności i stabilności zasobów. Interproceduralne i interliniowe stałe propagacji zostały udoskonalone.

  GCC 4.7 obsługuje teraz nowe rozszerzenia GNU, do debugowania formatu informacji DWARF, takich jak wartości wejścia i informacje o witrynie połączeń, maszynowy stos DWARF i bardziej zwarte reprezentacje makro.

  Rozszerzono wsparcie dla architektur sprzętu przemysłowego, dodano wsparcie dla procesorów: Adapteva Epiphany, National Semiconductor CR16, TI’s C6X Tilera TILE-Gx i TILEPro. Dodano również wsparcie architektury Intel Haswell i AMD Piledriver. ARM otrzymał wsparcie dla rodziny Coretx-A7.

  Podobne artykuły

  GNU - logo

  przez -
  1 843