GDB 7.5

GDB 7.5

przez -
0 730
GNU - logo

Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.5, znanego wszystkim programu GNU Debugger, napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: da, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano wsparcie dla języka Go
  • Pojawiły się nowe architektury sprzętowe: x32 ABI, microMIPS, Renesas RL78, HP OpenVMS ia64
  • Udoskonalono pisanie skryptów w Pythonie
  • Dodano wsparcie śledzenia SDT – Static Defined Tracing ze śledzeniem SystemTap
  • Udoskonalono GDBserver (stdio connections, target-side evaluation of breakpoint conditions, remote protocol improvements)
  • Wsteczne debuggowanie na ARM
  • Porzucono binarne gdbtui. Zamiast tego, należy używać gdb -tui
  • Pomniejsze usprawnienia

Brak komentarzy

Odpowiedz