GDB 7.6

GDB 7.6

  przez -
  0 342
  GNU - logo
  Joel Brobecker ogłosił wydanie GDB 7.6, programu GNU Debugger napisanego w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Posiada on wsparcie dla bardzo wielu architektur komputerowych i wspiera języki programowania, takie jak: Ada, C, C++, Objective-C, Pascal i wiele innych. Równolegle do GDB powstaje projekt bibliotek libGDB, mających ułatwić tworzenie oprogramowania obsługującego GNU Debugger. GNU Debugger działa w trybie tekstowym, lecz zdecydowana większość zintegrowanych środowisk programistycznych posiadających interfejs graficzny potrafi prezentować wyniki działania GDB.

  • Nowe natywne konfiguracje:
   • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux-gnu
   • FreeBSD/powerpc – powerpc*-*-freebsd
   • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
   • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux-gnu
  • Nowe konfiguracje docelowe:
   • ARM AArch64 – aarch64*-*-elf
   • ARM AArch64 GNU/Linux – aarch64*-*-linux
   • Lynx 178 PowerPC – powerpc-*-lynx*178
   • x86_64/Cygwin – x86_64-*-cygwin*
   • Tilera TILE-Gx GNU/Linux – tilegx*-*-linux
  • Nowe opcje konfiguracyjne: -enable-libmcheck i --disable-libmcheck
  • Dodano wsparcie dla sekcji mini debuginfo, .gnu_debugdata
  • C++ ABI posiada specyfikację GNU v3 ABI
  • Nowa opcja linii komend -nh, która automatycznie wyłącza ładowanie pliku ~/.gdbinit
  • Sporo poprawek i zmian GDB/MI
  • Dodano i poprawiono skrypty Pythona, nowe komendy, nowe opcje

  Podobne artykuły

  GNU - logo

  przez -
  0 335
  GNU - logo

  przez -
  0 359