GIMP 2.6.11

GIMP 2.6.11

przez -
9 1633
GIMP

Wydana została kolejna wersja GIMPa – programu do tworzenia grafiki rastrowej na systemy Linux, Windows i Mac OS X. Wydanie to zawiera kilka poprawionych błędów, ale głównie chodziło o kompatybilność z nowym Cairo w Ubuntu 10.10.

Poza tym naprawiono problemy z obsługą parasite, jak również z funkcjami string-append i gimp-drawable-get-name. Filtr Retinex nie tworzy już zjawiska „pierścienia”, a filtr „Różnicowe rozmycie Gaussa”, przy zaznaczonej opcji „Inwersja”, nie tworzy już pustego dokumentu. Poprawiono niepoprawne wartości „wrap mode” w pliku edge.c dokumentacji PDB oraz opcję wyboru typów wyświetlanych plików, która nie zawiera plików typu .rgba SGI. Okno konsoli nie otwiera się przy wywołau file-ps-load, a gradienty Wood 1 i Wood 2 mają poprawne wartości alfa. Obrazy zapisane z Google Docs nie powodują wyświetlania błędu ‚gimp-image-set-resolution’.

Więcej zmian znaleźć można na gimpuj.info.

9 Komentarze

Odpowiedz