GIMP 2.7.4

GIMP 2.7.4

  przez -
  0 336
  GIMP
  Zespół odpowiedzialny za rozwój GIMPa – aplikacji do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, ogłosił wydanie GIMP 2.7.4. Wydanie to jest skierowane do osób testujących, programistów i wczesnych wdrożeń. Z najważniejszych zmian należy wspomnieć, że GIMP znowu współpracuje z tabletami, lepiej obsługuje format PSD oraz interfejs dynamiki pędzli pojawił się w PDB (dzięki czemu można pisać skrypty wykorzystujące tę funkcjonalność). Odkąd zamrożono teksty pojawiło się wiele aktualizacji tłumaczeń, w tym na język polski.

  Interfejs użytkownika:

  • Dodanie przycisku zamknięcia karty w trybie jednookienkowym
  • Poprawienie opisów operacji transformacji w historii
  • Dodanie trzeciego stanu “oka” przy warstwie – jeśli warstwa jest widoczna, a grupa do której należy jest ukryta
  • Dodanie poprawnego układanie elementów na płótnie tak, że nie przykrywają się nawzajem
  • Upewnienie się, że zarówno tryb jedno- jak i wielookienkowy zapisuje się poprawnie do sessionrc

  Silnik programu:

  • Naprawienie błędu powodującego ostrzeżenie “render_image_tile_fault: assertion `tile[ 4 ] != NULL’ failed”, które pojawiało się dla niektórych wymiarów obrazu
  • Poprawa zakotwiczania pływającego zaznaczenia podczas włączonej obsługi biblioteki GEGL
  • Zastąpienie algorytmu narzędzia Łatki nowym, autorstwa Jeana-Yvesa Couleauda, który działa znacznie lepiej
  • Dodanie podkatalogów zasobów jako tagów, co pozwala na łatwą lokalizację zainstalowanych kolekcji pędzli, gradientów, itd.
  • Naprawienie współpracy tabletów z płótnem przez zmianę funkcji przechwytującej.
  • Rezygnacja z używania “montion hints” jako przestarzałej koncepcji

  Libgimp:

  • Dodanie podstawowego interfejsu dynamiki pędzli do PDB

  Plug-ins:

  • Zapisywanie informacji o przestrzeni kolorów do plików BMP jest teraz opcjonalne
  • Podczas ładowania plików PSD wczytywane są ścieżki robocze

  Script-Fu:

  • Ogromna ilość aktualizacji do nowego API

  Dokumentacja programistów:

  • Dodanie pliku devel-docs/gegl-porting-plan.txt opisującego plan całkowitego przeniesienia GIMP-a na bibliotekę GEGL

  Źródła i system kompilacji:

  • Plik git-version.h generuje poprawną wersję również w płytki kopiach repozytorium git
  • Uaktualnienie użycia autotools, maintainer-mode (tryb zarządcy) oraz pdbgen (generacja PDB) są domyślnie dostępne

  Ogólne:

  • Skrypty są teraz instalowane w odpowiednim katalogu systemowym
  • Poprawienie ogromnej ilości fragmentów programu znalezionych dzięki statycznej analizie kodu

  Źródło: gimpuj.info.

  Podobne artykuły

  GIMP

  przez -
  1 1020