GIMP 2.7.4

GIMP 2.7.4

przez -
0 522
GIMP

Zespół odpowiedzialny za rozwój GIMPa – aplikacji do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, ogłosił wydanie GIMP 2.7.4. Wydanie to jest skierowane do osób testujących, programistów i wczesnych wdrożeń. Z najważniejszych zmian należy wspomnieć, że GIMP znowu współpracuje z tabletami, lepiej obsługuje format PSD oraz interfejs dynamiki pędzli pojawił się w PDB (dzięki czemu można pisać skrypty wykorzystujące tę funkcjonalność). Odkąd zamrożono teksty pojawiło się wiele aktualizacji tłumaczeń, w tym na język polski.

Interfejs użytkownika:

 • Dodanie przycisku zamknięcia karty w trybie jednookienkowym
 • Poprawienie opisów operacji transformacji w historii
 • Dodanie trzeciego stanu “oka” przy warstwie – jeśli warstwa jest widoczna, a grupa do której należy jest ukryta
 • Dodanie poprawnego układanie elementów na płótnie tak, że nie przykrywają się nawzajem
 • Upewnienie się, że zarówno tryb jedno- jak i wielookienkowy zapisuje się poprawnie do sessionrc

Silnik programu:

 • Naprawienie błędu powodującego ostrzeżenie “render_image_tile_fault: assertion `tile[ 4 ] != NULL’ failed”, które pojawiało się dla niektórych wymiarów obrazu
 • Poprawa zakotwiczania pływającego zaznaczenia podczas włączonej obsługi biblioteki GEGL
 • Zastąpienie algorytmu narzędzia Łatki nowym, autorstwa Jeana-Yvesa Couleauda, który działa znacznie lepiej
 • Dodanie podkatalogów zasobów jako tagów, co pozwala na łatwą lokalizację zainstalowanych kolekcji pędzli, gradientów, itd.
 • Naprawienie współpracy tabletów z płótnem przez zmianę funkcji przechwytującej.
 • Rezygnacja z używania “montion hints” jako przestarzałej koncepcji

Libgimp:

 • Dodanie podstawowego interfejsu dynamiki pędzli do PDB

Plug-ins:

 • Zapisywanie informacji o przestrzeni kolorów do plików BMP jest teraz opcjonalne
 • Podczas ładowania plików PSD wczytywane są ścieżki robocze

Script-Fu:

 • Ogromna ilość aktualizacji do nowego API

Dokumentacja programistów:

 • Dodanie pliku devel-docs/gegl-porting-plan.txt opisującego plan całkowitego przeniesienia GIMP-a na bibliotekę GEGL

Źródła i system kompilacji:

 • Plik git-version.h generuje poprawną wersję również w płytki kopiach repozytorium git
 • Uaktualnienie użycia autotools, maintainer-mode (tryb zarządcy) oraz pdbgen (generacja PDB) są domyślnie dostępne

Ogólne:

 • Skrypty są teraz instalowane w odpowiednim katalogu systemowym
 • Poprawienie ogromnej ilości fragmentów programu znalezionych dzięki statycznej analizie kodu

Źródło: gimpuj.info.