Glibc 2.16

Glibc 2.16

przez -
2 1187
GNU - logo

Carlos O’Donell ogłosił wydanie Glibc 2.16, standardowej wersji biblioteki języka C, stworzonej w ramach projektu GNU. Udostępnia funkcjonalność wymaganą przez UNIX 98, Single UNIX Specification, POSIX (1c, 1d i 1j) oraz część funkcjonalności wymaganej przez normę ISO C99, a dodatkowo rozszerzenia uznane za konieczne lub użyteczne w trakcie tworzenia GNU. Glibc została napisana przez Rolanda McGratha pracującego dla FSF w latach 80. XX wieku.

Pojawiło się wsparcie dla x32 ABI, które zostało dodane w jądrze Linux 3.4. Umożliwia to programom, skompilowanym jako 32 bitowe, wykorzystywać x32 ABI (Application Binary Interface), w celu dostępu do 64 bitowych rejestrów i ścieżek danych. Dzięki temu nie jest niwelowany narzut, związany z 64 bitowymi operacjami – mniejsze zużycie pamięci, a jednocześnie aplikacje 32 bitowe mogą wykorzystać część z udogodnień, jakie niesie ze sobą architektura 64 bitowa.

Dodano także wsparcie dla standardu C11 ISO-C. Kilka statycznych sond, który były używane w analizie wydajnościowej przez aplikacje takie, jak System Trap, mogą zostać zaimplementowane, podczas kompilacji biblioteki C. Udoskonalono także ogólną wydajność biblioteki funkcji matematycznych.

Porzucono wsparcie jądra Linux 2.4, natomiast jądro Linux 2.6 stało się domyślną konfiguracją minimalną. Przeniesiono także kod architektury Itanium z pakietów jądra „ports”. Wspiera on rodziny Tilera Tile-Gxi oraz TilePro.

2 Komentarze

Odpowiedz