Glibc 2.18

Glibc 2.18

    przez -
    1 427
    GNU - logo
    David Miller ogłosił wydanie Glibc 2.18, standardowej wersji biblioteki języka C, stworzonej w ramach projektu GNU. Udostępnia funkcjonalność wymaganą przez UNIX 98, Single UNIX Specification, POSIX (1c, 1d i 1j) oraz część funkcjonalności wymaganej przez normę ISO C99, a dodatkowo rozszerzenia uznane za konieczne lub użyteczne w trakcie tworzenia GNU. Glibc została napisana przez Rolanda McGratha pracującego dla FSF w latach 80. XX wieku.

    Udoskonalono obsługę C++11, zoptymalizowano wydajnośc funkcji string, dodano benchmark dla funkcji glibc. Pojawiły się nowe funkcje API oraz obsługa dla Intel TSX lock elision. Naprawiono sporo błędów. Dodano nowe architektury komputerowe: Xilinx MicroBlaze i IBM POWER8.