Głos Internautów wysłuchany w PKN! (OOXML)

Głos Internautów wysłuchany w PKN! (OOXML)

  przez -
  0 248
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO
  Przedstawiciele Internetu, wszyscy którzy głosowali w petycji przeciw OOXML pod adresem http://www.noooxml.org/petition-pl, a więc kilka tysięcy osób z kraju, ma od 24 sierpnia 2007 roku formalny głos w pracach Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych (KT 182) przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Reprezentantem głosu Internautów będzie Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO).

  To bardzo dobra wiadomość, którą przekazał PKN do Zarządu FWiOO w dniu dzisiejszym.

  Fundacja jako przedstawiciel środowiska najbardziej zainteresowanego pracami nad przyjęciem lub odrzuceniem standardu ISO DIS 29500 (formatu Office OpenXML lub OOXML), została oficjalnie przyjęta do prac w KT 182 w trybie ekspresowym. Przyczyniło się do tego kilka tysięcy osób, które zaangażowały się w sprawę podpisując wspomnianą petycję.

  – PKN wysłuchał Internautów. – jak powiedział sekretarz i opiekun KT182, Sławomir Wroński – Zazwyczaj formalności związane z przyjęciem nowych członków do Komitetu Technicznego trwają znacznie dłużej ale Fundacja zdąży zagłosować 30 sierpnia. – wyjaśnia.

  Jest to dla nas tym ważniejsza wiadomość, że Fundacja będzie mogła wyrazić oficjalny sprzeciw w trakcie głosowania wobec wprowadzenia standardu zapisu dokumentów OOXML forsowanego przez Microsoft.

  Głosowanie KT 182 nad tym standardem odbędzie się 30 sierpnia w siedzibie PKN. Dzięki stanowisku wypracowywanemu w imieniu Fundacji przez ekspertów (Borysa Musielaka i Dominika Tomaszuka) i przy poparciu Internautów, Fundacja aktywnie będzie brać udział w pracach KT 182 promując rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla rozwoju informatyzacji kraju i zwolenników wolnego i otwartego oprogramowania.

  Więcej informacji: http://www.fwioo.pl/aktualnosci.html