GNOME 2.32

GNOME 2.32

przez -
20 1712
GNOME

Wydano stabilną wersję środowiska GNOME 2.32, które ma być przypuszczalnie ostatnim wydaniem, przed wypuszczeniem GNOME 3.0 w marcu przyszłego roku. Warto zaznaczyć, iż nowa wersja GNOME korzysta z dwóch rodzajów bibliotek graficznych – GTK+2 i GTK+3, dzięki czemu programiści i użytkownicy mogą doświadczyć wielu nowych funkcji, jakie są oferowane przez tą ostatnią bibliotekę.

Jeżeli chodzi zmiany dla użytkowników, to ulepszono komunikator Empathy. Duże zmiany zaszły w kontaktach, a dokładniej ich zarządzaniu i organizacji. Dodano obsługę protokołu IRC, ręcznego akceptowania certyfikatów serwera, możliwość użycia ikon z aktualnej skórki. Poprawiono obsługę komunikatów błędów oraz akceptowanie komunikatów po przez przyciski.

Przeglądarka dokumentów PDF również przeszła poważne zmiany. Ulepszono wsparcie dla interfejsu AtkText, dzięki któremu Orca może odczytywać dokumenty dla osób z wadami wzroku, adnotacji bocznej oraz powiększania dokumentu. Pojawił się SyncTeX – narzędzie służące do synchronizacji pomiędzy dokumentem PDF oraz plikiem źródłowym TeX. Podobnego rozszerzenia doczekał się gEdit. Znajdziemy też przeszukiwanie wstecz, z Evince do gEdit, oraz przeszukiwanie wprzód, z gedit do Evince.

Reszta zmian obejmuje ulepszenie dotyczące plików Nautilusie (dodano opcję, dzięki której wycięte pliki są widoczne, jako przezroczyste ikony), przeglądarce plików graficznych Eye of GNOME, odtwarzaczu multimedialnym Totem, Narzędziach Systemu GNOME oraz dodaniu dodatkowych opcji konfiguracji myszki.

Programistów ucieszy nowa wersja biblioteki Glib 2.6 z licznymi zmianami. Pojawiło się wsparcie dla GSettings oraz zastąpiono GConf, GDBus. Nowe API czasu i daty w GDatetime. Dodano wsparcie dla dtrace i znaczników statycznych systemtap. Nowa funkcja g_object_notify_by_pspec, która jest szybsza, niż g_object_notify.

Zaktualizowano środowisko programistyczne Anjuta. Dodano podpowiedzi i autouzupełnianie. Python i Vala są od teraz w pełni wspierane. Dodano zarządzanie projektem, interaktywny debugger, edytor źródłowy, system kontroli wersji GUI.

Zaktualizowano tłumaczenia.

20 Komentarze

Odpowiedz