GNU ed 1.6

GNU ed 1.6

  przez -
  2 248
  GNU - logo
  Antonio Diaz Diaz ogłosił wydanie GNU ed 1.6, który jest zorientowanym liniowo 8 bitowym edytorem tekstu dla systemów Linux i Unix. Jest używany do tworzenia, wyświetlania, modyfikowania i innych czynności manipulacji plikami tekstowymi, zarówno interaktywnie, jaki po przez skrypty systemowe. Restrykcyjna wersja – red, potrafi jedynie edytować pliki w katalogu, w którym aktualnie przebywa i nie może uruchamiać poleceń linii komend. Ed jest oryginalnym edytorem, jaki był dostępny dla systemu Unix, i takim pozostaje do dzisiaj.

  Zmiany, jakie zaszły;

  • Naprawiono wyświetlanie pustych znaków przy pomocy komendy “l”
  • Poprawiono sposób decydowania, w jaki wyświetlana jest wiadomość “Pojawiła się nowa linia”
  • Flaga “modified” jest od teraz ustawiana w momencie, kiedy czytamy niepusty plik w pustym buforze
  • Naprawiono problem z używaniem znaków NULL w wyrażeniach regularnych
  • Edytor sygnalizuje błąd, jeżeli nie może stworzyć procesu powłoki podczas wykonywania komendy powłoki
  • Edytor wykonuje wpierw stdout/stderr przed wczytaniem nowej komendy
  • Strony pomocy man są generowane za pomocą help2man. Wszystkie komendy konsolowe są od teraz udokumentowane na stronach pomocy
  • Przywrócono notki o prawach własności Andrew L. Moore.

  • Greg

   I teraz niech ktoś mi powie….. po co?

  • _iwan_

   > edytować pliku w aktualnie przebywanym katalogu

   czy nie lepiej:

   edytować pliki w katalogu, w którym aktualnie przebywa