Gnumeric 1.10.13 aka “TBD”

Gnumeric 1.10.13 aka “TBD”

przez -
2 477
Dokumenty, ODF, Open Document Format, OpenDocument

<GnumericWydano program Gnumeric 1.10.13. Jest to wolny arkusz kalkulacyjny stanowiący część pakietu biurowego GNOME Office, który z kolei należy do środowiska GNOME. W zamierzeniach autorów ma stanowić zamiennik dla zastrzeżonych programów, takich jak Microsoft Excel, na którym jest wzorowany. Cechuje się bardzo wieloma funkcjami. Głównymi autorami Gnumerica są Miguel de Icaza i Jody Goldberg. Nowe wydanie poprawia kilka problemów z eksportem plików .xls i ich interpretacją. Pojawiło się wsparcie EEK dla EURO i EUROCONVERT. Ulepszono współpracę z dokumentami ODF, w szczególności import i eksport. Zmniejszono ilość możliwych wycieków pamięci oraz zaktualizowano tłumaczenia. Poprawiono dokumentację ATAN2.