GSmartControl to graficzny interfejs użytkownika do smartctl, będącego narzędziem do sprawdzania i kontrolowania S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)- systemu monitorowania, analizy i raportowania błędów dysków twardych, wbudowanego we większość współczesnych dysków twardych. Pozwala na kontrolę danych SMART dysku, w celu określenia jego zdrowia, jak również na wykonanie różnych testów.

Funkcje, jakie posiada program:

 • Automatyczne raportowanie i informacje o anomaliach
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia SMART
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia Automatic Offline Data Collection – krótkiego samoczynnego sprawdzania dysku, co cztery godziny, bez wpływu na wydajność
 • Obsługa konfiguracji ogólnej i na każdy dysk dla smartctl
 • Wykonywanie automatycznych testów SMART
 • Wyświetlanie informacji o dysku, jego możliwościach, atrybutach i samoczynnych testach lub błędach w logach
 • Możliwość odczytu z zewnętrznego pliku smartctl, interpretując go jako wirtualne urządzenie tylko do odczytu
 • Działa na systemach, które posiadają wsparcie dla smartctl
 • Rozbudowana dokumentacja i pliki pomocy

Smartmontools rozpowszechniany jest na licencji GNU GPL v2. GSmartControl rozpowszechniany jest na mieszanej licencji GNU GPL v2 i v3.

 • Ma możliwość monitorowania dysków zdalnie? Szukam takiej aplikacji aby można było dodać zdalne dyski.

 • TomJ

  Czy jest jakaś aplikacja konsolowa tego typu?