GTK+ 3.12

GTK+ 3.12

    przez -
    2 512
    Open Source
    Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.12, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

    Dodano obsługę regionów wejścia (input regions), poprawiono wyświetlanie raportu o funkcjach, a także naprawiono zmianę rozmiaru z północno-wschodniego rogu. Udoskonalono integrację z menu OS X. Naprawiono sporo błędów i zaktualizowano tłumaczenia.