Gzip 1.6

Gzip 1.6

  przez -
  0 309
  GNU - logo
  Jim Meyering ogłosił wydanie Gzip 1.6, aplikacji do bezstratnej kompresji danych. Dodano opcję –keep (-k), która nie usuwa podczas kompresji lub dekompresji nazwy plików na wejściu. Naprawiono kilka błędów w zgrep, zmore, gzip -d oraz nadpisywaniu plików.

  Podobne artykuły

  GNU - logo

  przez -
  0 547