Gzip 1.7 z drobnymi zmianami

Gzip 1.7 z drobnymi zmianami

  przez -
  0 539
  GNU - logo
  Jim Meyering ogłosił wydanie Gzip 1.7, aplikacji do bezstratnej kompresji danych. Usunięto możliwość wykorzystania zmiennych środowiskowych. Aplikacji ostrzega przed taką możliwością ich użycia. Zamiast tego lepiej jest zrobić alias lub prosty skrypt. Zainstalowane programy, jak zgrep wykorzystują teraz zmienną środowiskową PATH, w celu znalezienia odpowiadających im aplikacji, jak gzip i grep. Pojawiły się dwie nowe opcje: --synchronous i --rsyncable.

  Podobne artykuły

  GNU - logo

  przez -
  0 307