Hardy Heron Alfa 5

Hardy Heron Alfa 5

    przez -
    0 233
    PulseAudio
    23 lutego Steave Langasek ogłosił wydanie piątej alfy dystrybucji Ubuntu. Wnosi ona sporo zmian, między innymi: Xorg 7.3, Linux kernel 2.6.24, PulseAudio, PolicyKit, Firefox 3 Beta 3. Pełną listę poprawek i nowości można znaleźć pod tym linkiem a obrazy płyt tutaj.