Hardy Heron Alpha 2

Hardy Heron Alpha 2

    przez -
    0 261
    Canonical Ubuntu
    Ukazało się drugie wydanie Alpha zapowiedzianego na kwiecień 2008 r. Ubuntu 8.04. Wśród zmian między innymi jądro 2.6.24-2.4, bazujące na 2.6.24-rc5 – przynosi ono sporo poprawek i rozszerzeń dodanych do głównej linii w przeciągu ostatnich miesięcy. Dość ważna jest poprawiona obsługa zarządzania energią dla systemów 64-bitowych, co jest przydatne szczególnie w przypadku laptopów.